Зелений тариф для приватних домогосподарств 

Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт

з 20.05.2019 р. – 0,18 евро /кВт-г

з 01.01.2020 р. – 0,16 евро /кВт-г

з 01.01.2025 р. – 0,14 евро /кВт-г

Приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за “зеленим” тарифом постачальнику універсальних послуг

Зелений тариф для приватних домогосподарств 

Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, та за умови що встановлена потужність таких генеруючих установок не перевищує потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання

20.05.2019 р.-31.12.2019р. – 0,18 евро /кВт-г

Приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за “зеленим” тарифом постачальнику універсальних послуг

Зелений тариф для споживачів (фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи), у тому числі енергетичних кооперативів*

Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких до 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, та за умови що встановлена потужність таких генеруючих установок не перевищує потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання

з 20.05.2019 р. – 0,16 євро /кВт-г

з 01.01.2020 р. – 0,12 євро /кВт-г

з 01.01.2025 р. – 0,10 євро /кВт-г

*Для енергетичних кооперативів, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікрогідроелектростанції) генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, “зелений” тариф встановлюється та діє за умови, що на день встановлення “зеленого” тарифу та протягом його дії членами такого енергетичного кооперативу є не менше 10 фізичних осіб, пайові внески яких становлять не менше 75 відсотків пайового фонду, або комунальне підприємство, пайовий внесок якого становить не менше 25 відсотків пайового фонду”

Споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за “зеленим” тарифом гарантованому покупцю. Гарантований покупець зобов’язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за “зеленим” тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами.

Зелений тариф для юридичних осіб

Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, встановлена потужність

 більше 150 кВт що вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд

з 20.05.2019 р. – 0,16 євро /кВт-г

2020 р. – 0,12 євро /кВт-г

2021 р. – 0,118 євро /кВт-г

2022 р. – 0,115 євро /кВт-г

2023 р.-2024 р. – 0,11 євро /кВт-г

2025 р.-2029 р. – 0,10 євро /кВт-г